Polityka prywatności, Rodo i cookies

Klauzula informacyjna (RODO)

W związku z wejściem w życie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych ( RODO), informuję, że Firma ART – INSTAL Rosińska Małgorzata ul. Trzech Kotwic 8/1, 49-300 Brzeg, przetwarza przekazane przez Państwo dane osobowe:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma ART – INSTAL, Rosińska Małgorzata ul. Trzech Kotwic 8/1, 49-300 Brzeg.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować listownie pod w/w w pkt. 1 adres siedziby, jak również na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27/04/2016 r. w związku z wykonywaniem umowy, a także w celu realizacji obowiązków podatkowych / księgowych związanych z rozliczeniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę ART – INSTAL, Rosińska Małgorzata ul. Trzech Kotwic 8/1, 49-300 Brzeg. Jak również w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczeniu informacji o wykonanych usługach (podstawa: art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 4. Firma ART – INSTAL, Rosińska Małgorzata ul. Trzech Kotwic 8/1, 49-300 Brzeg jako administrator może udostępnić i przekazać Państwa dane naszym pracownikom, którzy musza mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym odbiorcom np. biurowi rachunkowemu, podmiotom świadczącym nam usługi, oraz instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania tych danych.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, a w szczególności w okresie przez który jesteśmy zobowiązani do przetwarzania i przechowywania danych wynikających z przepisów prawa (w tym ustawy o podatku dochodowym i podatku VAT).
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  - żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania
  - ograniczenia przetwarzania jej danych lub do ich usunięcia zgodnie a art. 17 RODO ( " prawo do bycia zapomnianym")
  - przeniesienia danych osobowych zgodnie z art.20 RODO
  - wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgodny na przetwarzanie jej danych osobowych
  - wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją , o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Cookies

Poszanowania prywatności osób korzystających z portalu jest dla Nas bardzo ważne. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą tego serwisu są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły mi swoje dane osobowe. Korzystanie z portalu w zakresie podstawowym nie jest uzależnione od udostępnienia danych osobowych użytkownika. Udostępnienie danych osobowych w portalu jest całkowicie dobrowolne. Korzystanie z portalu nie jest uzależnione od uaktywnienia cookies.

Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

„Cookies” są wykorzystywane w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika.

Nasza strona wykorzystuje "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” - użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. "Cookies" stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron www domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania.